Smak Motywacji

Dietetyk             

mgr  Klaudia Koczwara

793-046-240

Dietetyk@smakmotywacji.pl

>   Oferta planów żywieniowych

>   Dla aktywnych fizycznie

>   Dla osób z nadwagą i otyłych

>   Dla kobiet w ciąży

>   Dla matek karmiących piersią

>   Dla seniorów

>   Dla dzieci i młodzieży

>   Dla osób borykających się z chorobami

>   Dla chcących żyć zdrowo

>   Wywiad żywieniowy

>   Promocja

>   Regulamin

>   Blog dietetyczny

>   Motywator SM

>   Fit przepisy

>   Poradnik

>   Cennik

>   Kontakt z dietetykiem

Indywidualne diety online

>   Komentarze i opinie

Logo dietetyka online - Łódź

I. Postanowienia ogólne.

 

 1.  Właścicielem serwisu poradni smakmotywacji.pl jest Dietetyk mgr Klaudia Koczwara,   ul. Cieszyńska 3 m 1, 93-505 Łódź, zwany w dalszej części usługodawcą.

 2.  Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług dietetycznych Dietetyk mgr Klaudii Koczwara oraz serwisu internetowego Poradni dietetycznej Smak Motywacji

 3.  Wszelkie prawa do zawartości serwisu poradni smakmotywacji.pl są zastrzeżone.

 4.  Poradnia dietetyczna Smak Motywacji świadczy usługi w zakresie doradztwa żywieniowego i układania jadłospisów dietetycznych.

 5.  Warunkiem korzystania z usług Poradni dietetycznej Smak Motywacji jest zgodne z prawdą wypełnienie zamieszczonego na stronie http://smakmotywacji.pl/wywiad-żywieniowy wywiadu żywieniowego i odesłanie lub osobiste dostarczenie go do usługodawcy.

 6.  Wypełniając kwestionariusz „Wywiad żywieniowy” Pacjent akceptuje wszystkie punkty niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności poradni dietetycznej Smak Motywacji.

 7. Definicje:

  1.  Usługodawca – Dietetyk mgr Klaudia Koczwara, ul. Cieszyńska 3 m 1, 93-505 Łódź

  2.  Poradnia dietetyczna Smak Motywacji – Poradnia dietetyczna dostępna pod adresem smakmotywacji.pl

  3.  Serwis poradni – Serwis internetowy prowadzony przez usługodawcę, umożliwiający zakup usług dietetycznych w prezentowanej Poradni dietetycznej.

  4.  Pacjent – osoba pełnoletnia lub firma korzystająca z usług Poradni dietetycznej Smak Motywacji.

  5.  Kwestionariusz „Wywiad żywieniowy” – Dostępny w serwisie poradni formularz wywiadu dietetycznego umożliwiający pacjentowi przekazanie usługodawcy danych potrzebnych do dalszej współpracy w zakresie świadczenia usług o których mowa w pkt. 4

  6.  Uruchomienie usługi – Rozpoczęcie analizowania przez usługodawcę danych zawartych w kwestionariuszu „Wywiad żywieniowy”

  7.  Administrator - Usługodawca

 

II. Obowiązki Pacjenta

 

 1.  Pacjent wypełnia kwestionariusz o którym mowa w pkt. 5 regulaminu. 

 2.  Uruchomienie usługi następuje po dokonaniu płatności wg. cennika na stronie serwisu poradni.

 3.  Pacjent w przypadku rezygnacji z usługi ma prawo do zwrotu dokonanej płatności tylko gdy ta nie została jeszcze uruchomiona.

 4.  Pacjent wyraża zgodę na leczenie dietetyczne wg. poniższego oświadczenia

 

Zgoda pacjenta na leczenie dietetyczne.

 

Wyrażam zgodę na leczenie dietetyczne w poradni dietetycznej Smak Motywacji.

Oświadczam, że udzieliłam/em wyczerpujących i prawdziwych informacji co do mojego stanu zdrowia –

   zgodnie z kwestionariuszem „Wywiad żywieniowy”

O wszelkich zmianach stanu mojego zdrowia zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić usługodawcę.

Przyjmuje do wiadomości, że w/w informacje są danymi poufnymi.

 

Zostałam/em poinformowana/y:

 1.  O technice badań i szczegółowo zaznajomiona/y z całym przebiegiem proponowanego leczenia.

 2.  O możliwych efektach ubocznych leczenia takich jak: osłabienie, pogorszenie wyników badań laboratoryjnych, ogólne pogorszenie stanu zdrowia, osłabienie kondycji skóry i włosów, itp. które akceptuję.

 3.  O kosztach leczenia, które akceptuje.

 4.  O przetwarzaniu moich danych osobowych, które akceptuję.

 5.  O możliwości odwołania zgody na leczenie.

 

Powyższe zasady przeczytałam/em i zrozumiałam/em, uzyskałam/em również wszelkie wyjaśnienia

   dotyczące leczenia w moim przypadku.

Zostałam/em poinformowana/y o alternatywnych możliwościach leczenia, z zaniechaniem leczenia włącznie. Zostałam/em poinformowana/y o ryzyku towarzyszącym innym metodom leczenia i konsekwencjach

   wynikających z zaniechania leczenia.

Rozumiem, że tak jak w przypadku wszystkich procedur ogólnomedycznych, pozytywne efekty

   leczenia nie są zagwarantowane.

Ponadto leczenie dietetyczne jest wykonywane w konkretnym celu i może nie

   wyeliminować innych ukrytych chorób lub wpłynąć niekorzystnie na inne problemy organizmu.

 

 

III. Obowiązki usługodawcy

 

 1.  Po spełnieniu powyższych obowiązków przez pacjenta, usługodawca zobowiązuje się do ułożenia indywidualnej diety lub porady dietetycznej w terminie 7-iu dni roboczych od momentu potwierdzenia płatności za usługę, chyba że obustronnie ustalono inny dalszy termin wykonania usługi.

 2.  W razie uzasadnionej potrzeby usługodawca zobowiązuje się do stałego kontaktu z pacjentem za pomocą dostępnych środków telekomunikacyjnych w zakresie wymiany produktów w danych posiłkach oraz modyfikacji diety (korekt w jadłospisie, wykluczania niektórych produktów itp.) w okresie trwania programu.

 

 

IV. Polityka prywatności

 

 1.  Administratorem danych osobowych jest Dietetyk mgr Klaudia Koczwara, ul. Cieszyńska 3 m 1, 93-505 Łódź zwany usługodawcą.

 2.  Korzystając z usług poradni dietetycznej Smak Motywacji oraz/lub przekazując jakiekolwiek dane osobowe, udzielasz wyraźnej zgody na to, że dane o Twojej osobie, które przekażesz, mogą być przez usługodawcę  przetwarzane w sposób oraz dla celów opisanych w poniższej polityce prywatności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi danych osobowych.

 3.  Jako pacjent możesz być pewien że Twoja prywatność będzie szanowana i podlegać ochronie.

 4.  Niniejsza polityka określa zasady, na podstawie których wszelkie zebrane od Ciebie lub podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w celu poprawnego ułożenia jadłospisu i udzielania porad dietetycznych, dostosowanych do Twojego stanu zdrowia i stylu życia.

 5.  Podawanie przez Ciebie jakichkolwiek informacji osobowych nie jest wymagane do przeglądania serwisu poradni.

 6.  Dane są przetwarzane podczas: wywiadu dietetycznego, przygotowania jadłospisu, wysyłania gotowego jadłospisu drogą mailową, w trakcie wizyt kontrolnych, w celu udzielania porad dietetycznych.

 7.  Dane są przetwarzane za zgodą pacjenta, który wyraża taką zgodę akceptując regulamin poradni dietetycznej Smak Motywacji wypełniając kwestionariusz „Wywiad żywieniowy”

 8.  Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z usług poradni dietetycznej Smak Motywacji ponieważ uniemożliwia to prawidłowe i rzetelne ich wykonywanie.

 9.  Dane te nie są udostępniane innym podmiotom bez akceptacji pacjenta.

 10.  Dostęp do nich ma tylko administrator.

 11.  Dane zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej są przechowywane z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

 12.  Wszystkie dane osobowe oraz dokumentacja pacjentów są przechowywane w celu poprawnego działania poradni przez okres nie dłuższy niż 10 lat od ostatniej wizyty.

 

 

IV. Polityka cookies

 

Pliki Cookie tzw. ciasteczka (ang. cookies) to małe pliki, zapisywane i przechowywane na twoim

komputerze, tablecie lub smartphonie, w trakcie odwiedzania stron w internecie.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich istnienia, oraz

przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki,

z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu smakmotywacji.pl stosowane są tzw. cookies,tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika.
 2. Informacje te serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z w/w urządzeniem końcowym.
 3. Mogą także być używane inne technologie o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies, do których informacje dotyczące cookies zawarte w niniejszym dokumencie również mają zastosowanie.
 4. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu smakmotywacji.pl
 5. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 6. Pliki cookies stosowane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika  serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W ramach serwisu smak­motywacji.pl mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
  3. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  5. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu
 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.
 9. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym momencie zmiany ustawień dotyczących plików cookies, ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.
 10. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 11. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że informacje będą zamieszczone i przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będą dostępne.
 12. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcji w ramach serwisu smakmotywacji.pl, w szczególności wymagających logowania.
 13. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lu oglądania treści zamieszczanych na stronach serwisu, z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowani.
 14. Pliki cookies mogą być zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu smakmotywacji.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

 

Regulamin poradni dietetycznej

Smak Motywacji

Dietetyk poleca zdrowe owoce i warzywa

Dietetyk - Trener zdrowego żywienia

Smak Motywacji

Dietetyk - Trener zdrowego żywienia